TERMENI ȘI CONDIȚII

Termeni și Condiții Generale de utilizare a site-ului [se va insera site-ul e-shopului]. Acest site web aparține companiei Sense4fit Development SRL

 1. Dispoziții de bază

Acești Termeni și Condiții Generale reglementează relațiile dintre părțile contractante ale contractului de vânzare - cumpărare, unde o parte este reprezentată de compania Sense4fit Development SRL, cu sediul în SOSEAUA BUCURESTI NORD, nr. 15-25, bl. CLADIREA B, et. 2, VOLUNTARI, Judeţul ILFOV, J23/4643/2022, CUI J23/4643/2022 în calitate de vânzător (denumită în continuare „Vânzător”) și cealaltă parte, reprezentată de cumpărător, care poate fi și consumator (denumit în continuare „Cumpărător”). Mai multe informații despre Vânzător sunt disponibile pe site-ul  www.shop.sense4fit.com în secțiunea „Contact“.

Cumpărătorul este o persoană fizică sau o persoană juridică.

Consumatorul este o persoană fizică, care atunci când încheie și execută contractul de consum, nu acționează în sfera activității sale comerciale sau altei activități antreprenoriale.

Relațiile juridice între Vânzător și Consumator, care nu sunt reglementate în mod expres de prezenții Termeni și condiții, sunt reglementate de dispozițiile relevante din lege, Codul civil și reglementările aferente.

Prin persoană juridică se înțelege:

 • o persoană înregistrată la Registrul Comerțului,
 • o persoană care își desfășoară activitatea în baza unei licențe de comerț,
 • o persoană care își desfășoară activitatea în baza altor autorizații decât licențe comerciale, în conformitate cu reglementările speciale,
 • o persoană care desfășoară o activitate de producție agricolă și este înregistrată în conformitate cu o reglementare specială.

În sensul Termenilor și Condițiilor Generale, prin persoană juridică se înțelege și persoana care acționează în conformitate cu propoziția anterioară în cadrul activității sale comerciale. Dacă Cumpărătorul menționează numărul de identificare (CUI/CIF) în comandă, atunci ia la cunoștință, că în cazul lui sunt valabile regulile prevăzute în Termenii și Condițiile Generale pentru persoane juridice.

Relațiile juridice între Vânzător și Cumpărător, care este persoană juridică, nereglementate în mod expres de acești Termeni și Condiții Generale sau în contractul dintre Vânzător și Cumpărător, sunt reglementate de dispozițiile relevante din lege, Codul comercial, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările aferente. În cazul divergențelor dintre Termenii și Condițiile Generale și contractul individual, va prevala textul contractului.

Prin plasarea unei comenzi, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință acești Termeni și Condiții Generale, din care fac parte integrantă „Politica de garanție și retur” și documentul „Livrare”, condițiile serviciului comandat și/sau autorizația de licență furnizată și că este de acord cu acestea, în versiunea valabilă și aplicabilă la momentul plasării comenzii.

Cumpărătorul este conștient de faptul că, prin achiziția de produse, care se află în oferta comercială a Vânzătorului, el nu dobândește niciun drept de a utiliza mărcile înregistrate, denumirile comerciale, siglele companiei sau brevetele Vânzătorului sau ale altor companii, cu excepția cazului în care a fost convenit altfel într-un caz concret printr-un contract specific.

 

 1. Contractul de vânzare - cumpărare
 2. Încheierea contractului de vânzare - cumpărare

Dacă Cumpărătorul este o persoană fizică, propunerea de a încheia un contract de vânzare - cumpărare este reprezentată de plasarea produselor oferite de Vânzător pe site, iar contractul de vânzare - cumpărare se încheie ca urmare a trimiterii unei comenzi de către Cumpărătorul persoană fizică și acceptarea comenzii de către Vânzător. Vânzătorul confirmă această acceptare fără întârziere Cumpărătorului printr-un e-mail informativ pe adresa de e-mail introdusă, însă, această confirmare nu influențează încheierea contractului. Contractul rezultat (inclusiv prețul convenit) poate fi modificat sau anulat numai prin acordul părților sau din motive legale. Pentru excepții de la această procedură, a se vedea punctul VI. Comanda.

Dacă Cumpărătorul este o persoană juridică, propunerea de a încheia un contract de vânzare - cumpărare este reprezentată de comanda de bunuri trimisă de Cumpărătorul persoană juridică, iar contractul de vânzare - cumpărare în sine se încheie la momentul trimiterii consimțământului obligatoriu al Vânzătorului către Cumpărătorul persoană juridică, referitor la această propunere. Vânzătorul nu răspunde pentru nicio eroare în transmiterea datelor. Contractul se încheie în limba română.

Contractul încheiat va fi arhivat de către Vânzător pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la încheierea acestuia, dar cel mult pentru pentru perioada de timp prevăzută în legislația relevantă, în scopul îndeplinirii sale cu succes și nu este accesibil terțelor părți, care nu participă la acest contract. Informațiile privind etapele tehnice individuale, care duc la încheierea contractului sunt clare din acești Termeni și Condiții, unde acest proces este clar descris. Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și de a corecta comanda înainte de a o trimite. Acești Termeni și Condiții Generale sunt disponibili pe portalurile individuale ale Vânzătorului, și astfel este permisă arhivarea și reproducerea lor de către Cumpărător.

Costul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, internet etc.) pentru a plasa o comandă sunt la valoarea normală, depinzând de tariful serviciilor de telecomunicații utilizate de Cumpărător.

În cazul în care Cumpărătorul persoană fizică comandă servicii, atunci prin prezenta își exprimă acordul ca să fie furnizate înainte de expirarea termenului legal de retragere.

 

 1. Livrarea obiectului achiziției

Prin contractul de vânzare - cumpărare, Vânzătorul se obligă să predea sau să faciliteze predarea de la furnizor a bunului către Cumpărător, să furnizeze conținutul digital/licența, care face obiectul achiziției și să îi permită să dobândească dreptul de proprietate/licența asupra acestuia/acesteia, iar Cumpărătorul se obligă să preia bunul/conținutul digital și să plătească Vânzătorului prețul de achiziție.

Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra bunului și, prin urmare, Cumpărătorul devine proprietarul numai după plata integrală a prețului de achiziție. Această regulă se aplică și atunci când se achiziționează o licență sau un serviciu.

Vânzătorul ori după caz furnizorul (în numele vânzătorului), va înmâna bunul Cumpărătorului, inclusiv documentele referitoare la acesta și va permite Cumpărătorului să dobândească dreptul de proprietate asupra bunului/licenței în conformitate cu contractul.

Vânzătorul ori după caz furnizorul (în numele vânzătorului) îndeplinește obligația de a preda bunul Cumpărătorului, dacă îi permite să dispună de bunul respectiv, la locul executării și îl informează la timp.

În cazul în care Vânzătorul ori după caz furnizorul (în numele vânzătorului) trebuie să trimită bunul, el îl va preda Cumpărătorului - persoană juridică, prin intermediul primului transportator, pentru efectuarea transportului către Cumpărător și permite Cumpărătorului să beneficieze de drepturi, în baza contractului de transport față de transportator, Vânzătorul predă acest drept Cumpărătorului - persoană fizică, numai după ce transportatorul îi livrează bunul.

Vânzătorul ori după caz furnizorul (în numele vânzătorului) va preda Cumpărătorului obiectul achiziției în cantitatea, calitatea și designul convenite.

Pentru evitarea oricărui dubiu, în situatia în care livrarea obiectului achiziției se va face direct de către furnizător către Cumpărător, acesta din urma este de acord că Vânzătorul este exonerat de orice răspundere cu privire la manipularea coletului ori alte deficiențe ce pot fi constatate după livrare.

În cazul în care nu este convenit modul în care trebuie să fie ambalat bunul, Vânzătorul trebuie să împacheteze obiectul în mod obișnuit; dacă nu există un mod obișnuit, atunci în modul necesar pentru a păstra și proteja bunul. În același mod, Vânzătorul va asigura bunul pentru transport.

În vederea reducerii la minimum a daunelor și a asigurării aprovizionării fără probleme, Vânzătorul își rezervă dreptul de a livra mărfurile către un Cumpărător, care într-o singură comandă și/sau într-o singură zi, a comandat mărfuri în valoare totală, care depășește 17000 LEI, inclusiv TVA, numai după plata integrală a prețului total de achiziție. Odată ce Cumpărătorul plătește prețul total de achiziție al mărfurilor cumpărate, Vânzătorul va efectua expedierea în conformitate cu cerințele Cumpărătorului prevăzute în comandă.

III. Securitatea și protecția informațiilor

Vânzătorul prin prezenta informează Cumpărătorul că, în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal va prelucra datele cu caracter personal ale Cumpărătorului în procesul de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare fără consimțământul acestuia, în calitate de persoană vizată, întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului va fi efectuată de către Vânzător în relații precontractuale cu acel Cumpărător, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de vânzare - cumpărare, în care Cumpărătorul acționează în calitate de  parte contractantă.

De asemenea, daca livrarea obiectului achizitiei se va printr-o terta parte / furnizor, Vanzatorul se va asigura ca aceasta respecta regulile prin securitatea datelor si prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cumpărătorul poate oricând să verifice și să modifice informațiile personale furnizate, precum și să anuleze înregistrarea sa după conectarea pe site-ul magazinului online în secțiunea „Contul meu”.

Cumpărătorul poate, prin bifarea căsuței aferente, înainte de trimiterea comenzii, să își exprime consimțământul  în sensul prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal, ca Vânzătorul să prelucreze și stocheze datele sale cu caracter personal, în special cele menționate mai sus și/sau, care sunt necesare activității Vânzătorului pentru a trimite informații despre produse noi, reduceri și promoții pentru mărfurile oferite și să le prelucreze în toate sistemele sale informaționale, legate de trimiterea de informații despre produse noi, reduceri și promoții la mărfurile oferite.

Cumpărătorul acordă Vânzătorului acest consimțământ pentru o perioadă determinată, până la îndeplinirea scopului prelucrării datelor personale ale Cumpărătorului. Vânzătorul, după îndeplinirea scopului prelucrării, va asigura lichidarea imediată a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului. Cumpărătorul poate retrage consimțământul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment în scris. Consimțământul expiră în termen de 1 lună de la livrarea retragerii consimțământului de către Cumpărător Vânzătorului.

Prin acordarea oricarui consimtamant de catre Cumparator Vanzatorului, Cumparatorul este de acord ca respectivul comnsimtamant vizeaza inclusiv tertele parti ce pot avea acces la datele sale personale si pentru care Vanzatorul isi asuma raspunderea indeplinirii obligatiilor din prezentul.

Vânzătorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi făcute publice, furnizate terților etc. cu excepția situației legate de distribuție sau de plată, referitoare la mărfurile comandate (notificarea numelui, numărului de cont și adresei de livrare). Vânzătorul va acționa astfel încât persoanei vizate să nu-i fie afectate drepturile, în special dreptul la păstrarea demnității umane și, de asemenea, să asigure protecția împotriva intervențiilor neautorizate în viața privată și personală a persoanei vizate. Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu legile aplicabile din România, în special cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare. Cumpărătorul are dreptul de a accesa și de a corecta datele sale personale (prin formularul de contact citat, inclusiv dreptul de a solicita explicații și eliminarea statutului neconform și a altor drepturi legale asupra acestor date).

Cumpărătorul, în baza unei cereri scrise gratuite are dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal, invocând motive legale sau prin depunerea dovezilor despre intervenția neautorizată în drepturile sale și interesele protejate, care sunt, sau pot fi afectate într-un caz concret de o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care există un motiv legal și se stabilește că obiecția Cumpărătorului este justificată, iar Vânzătorul este obligat să blocheze și să lichideze datele cu caracter personal, a căror prelucrare a fost obiectată de Cumpărător, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce circumstanțele o permit.

Vânzătorul, prin prezenta, informează Cumpărătorul că, în conformitate cu prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, se presupune că datele personale ale Cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, resp. cercul de beneficiari:

Cargus S.R.L., cu sediul în București, Str. 11 Iunie nr. 14, sector 4, CUI RO3541906, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4892/2022.

Dynamic Parcel Distribution S.A., cu sediul în Comuna Mogoșoaia, Str. Buiacului, nr. 2, Corp A – Unitatea A1 și A2, Județul Ilfov, România, CUI RO9566918, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/409/08.02.2010.

Fan Courier Express S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sector 2, CUI RO13838336, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4014/2001, CUI RO13838336

În cadrul procedurii de reclamație, se solicită de la clienți următoarele informații: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail și semnătură sau semnătura digitală. Toate datele cu caracter personal obținute în acest mod sunt prelucrate exclusiv în scopul necesar soluționării reclamației și în conformitate cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare.

Cumpărătorul are dreptul de a accesa datele sale personale și dreptul de a le rectifica, inclusiv dreptul de a solicita clarificări și eliminarea statutului eronat și a altor drepturi legale referitoare la aceste date.

Vânzătorul poate în continuare, în cazul exprimării acordului, să prelucreze așa-numitele „cookie-uri”, astfel încât să faciliteze furnizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu prevederile directivei (UE) privind protecția datelor cu caracter personal în scopul „cookies” sau instrumentelor similare, și se asigură că utilizatorii cunosc informațiile care sunt stocate în echipamentul terminal. Utilizatorii au opțiunea de a refuza să fie stocate „cookie-urile” sau instrumentele similare, pe dispozitivele lor terminale, de ex. prin rularea funcționalității anonime de navigare în browser.

Pentru a preveni infracționalitatea și a reduce la minimum daunele, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Cumpărătorului o comandă creată de pe o adresă IP blocată în blacklist. În cazul problemelor legate de comandă, Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul prin e-mail la shop@sense4fit.com.

 1. Programul de funcționare

Comenzi prin internet sau prin personalul de vânzări:

Orar:

confirmarea automată a comenzii: Luni – Duminică: 00-24h

e-mail, telefon: Luni - Vineri: 08:00-17:00

În cazul căderii sistemului informațional sau al forței majore, Vânzătorul nu răspunde pentru nerespectarea orelor de funcționare.

Clienții vor fi informați despre programul de funcționare aferent zilelor de sărbători legale pe site www.shop.sense4fit.com

 1. Prețuri

Toate prețurile sunt contractuale. Pe platforma web a magazinului online preţurile sunt întotdeauna actuale și valabile. Prețurile sunt finale și includ TVA, după caz, și orice alte taxe și comisioane pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru obținerea mărfurilor, acest lucru nu se referă la taxele de transport și alte taxe similare.

Prețurile promoționale sunt valabile până la epuizarea stocurilor cu menționarea numărului de bucăți a mărfurilor la promoție sau pentru o perioadă determinată de timp.

Prețul inițial înseamnă prețul produsului/serviciului/licenței la care Sense4FIT a oferit produsul/serviciul/licența în cauză fără a ține cont de totalul bonusurilor posibile, de campaniile de marketing pentru susținerea vânzărilor și a altor promoții de reduceri în cadrul magazinului online propriu.

 1. Comanda

Cumpărătorul primește mărfurile la prețul valabil în momentul comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea de a cunoaște prețul total, inclusiv TVA și toate celelalte taxe (Taxă timbru verde etc.) înainte de efectuarea comenzii. Acest preț va fi menționat în comandă și în mesajul care confirmă primirea comenzii. Cumpărătorul persoană fizică are posibilitatea să afle cât timp este valabilă oferta sau prețul, înainte de a efectua comanda.

Puteți comanda în următoarele moduri:

 • prin intermediul magazinului online SENSE4FIT SHOP

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că pot exista cazuri în care nu se încheie niciun contract între Vânzător și Cumpărător, mai ales dacă Cumpărătorul comandă mărfurile pentru un preț publicat din greșeală, din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic intern al Vânzătorului. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre acest fapt și va avea dreptul să se retragă din contract.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a declara invalid contractul de vânzare - cumpărare în cazul în care datele cu caracter personal au fost utilizate în mod abuziv, cardul a fost utilizat în mod abuziv etc., sau din cauza intervenției unei autorități administrative sau judiciare, Cumpărătorul va fi informat despre o astfel de procedură.

Cumpărătorul ia la cunoștință că, în cazurile de mai sus contractul de vânzare - cumpărare nu se poate încheia în mod valabil.

Comanda va fi onorată Cumpărătorului la prețul valabil în momentul comenzii.

VII. Retragere din contract

Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană fizică

În conformitate cu prevederile legii privind protecția consumatorilor cu privire la vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii în baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiului Vânzătorului, cu modificările și completările anumitor legi, Cumpărătorul are dreptul de retragere din contractul încheiat în acest mod fără a preciza un motiv, în termen de 14 zile de la data primirii mărfurilor sau de la încheierea contractului pentru prestarea de servicii, caz în care este necesar ca în această perioadă să trimită Vânzătorului o scrisoare sau o notificare pe un alt suport durabil (e-mail) de retragere din contract. Cumpărătorul are acest drept chiar dacă mărfurile comandate prin internet au fost preluate personal la locul de livrare al Vânzătorului.

Pentru informații cu privire la adresa la care va trebui sa trimiteți formularul de retragere și produsele, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail shop@sense4fit.com

 

Cumpărătorul are dreptul în acest termen să despacheteze mărfurile după preluare și să le testeze în același mod cum se obișnuiește într-un magazin clasic, în măsura necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al bunurilor. Mărfurile trebuie returnate de către Cumpărătorul persoană fizică, complet, cu documentație completă, nedeteriorate, curate, de preferință inclusiv cu ambalajul original, în starea și valoarea în care au fost preluate mărfurile. Cumpărătorul răspunde numai pentru diminuarea valorii mărfurilor, care rezultă din manipularea mărfurilor, dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și modul de funcționare al mărfurilor. Cumpărătorul persoană fizică nu răspunde pentru reducerea valorii mărfurilor dacă Vânzătorul nu a respectat datoria de informare privind dreptul consumatorului de a se retrage din contract în conformitate cu legea privind protecția consumatorilor în cazul vânzării la distanță.

În cazul în care mărfurile sunt complete, inclusiv ambalajul original, intacte și nu prezintă semne de utilizare, Vânzătorul prelungește perioada menționată mai sus de 14 zile pentru returnarea mărfurilor, la 30 de zile calendaristice de la data primirii mărfurilor.

În conformitate cu legea menționată mai sus și luând în considerare natura sortimentului care se vinde, mărfurile vândute în secțiunea SUPLIMENTE NUTRITIVE și PROTEINE nu pot fi returnate, dacă au fost despachetate, folosite sau prezintă semne de utilizare.

Banii pentru mărfurile returnate vor fi returnați Cumpărătorului persoană fizică în cel mult 14 zile de la primirea notificării de retragere din contract.

Cu excepția cazului, în care retragerea este convenită în mod expres, consumatorul nu se poate retrage din contracte:

 1. a) în cazul furnizării unui serviciu, dacă prestarea sa a fost începută cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost instruit în mod corespunzător despre faptul că, prin exprimarea unui astfel de consimțământ, pierde dreptul de retragere din contract după furnizarea serviciului complet, și dacă serviciul a fost furnizat complet,
 2. b) în cazul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piața financiară, pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot apărea în perioada de retragere din contract,
 3. c) în cazul vânzării mărfurilor realizate la cerințele specifice ale consumatorului, bunuri personalizate sau bunuri destinate special unui anume consumator,
 4. d) în cazul vânzării de mărfuri, care se deteriorează rapid sau perisabile,
 5. e) în cazul vânzării mărfurilor închise într-un ambalaj de protecție, care nu sunt adecvate să fie restituite din motive de sănătate sau igienă și a căror ambalaj de protecție a fost deteriorat,
 6. f) în cazul vânzării mărfurilor, care prin natura lor pot fi amestecate inseparabil cu alte mărfuri după livrare,
 7. g) în cazul vânzării băuturilor alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, a căror livrare poate fi făcută nu mai devreme de 30 de zile și al căror preț depinde de fluctuația prețurilor pe piață, pe care Vânzătorul nu le poate influența;
 8. h) în cazul efectuării de reparații sau întreținere urgentă pe care consumatorul le-a solicitat în mod explicit Vânzătorului; acest lucru nu se aplică contractelor de prestări servicii și contractelor de vânzare a mărfurilor, altele decât piesele de schimb necesare reparației sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în timpul vizitei Vânzătorului la consumator, iar consumatorul nu a comandat aceste servicii sau bunuri în avans,
 9. i) în cazul vânzării de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio-vizuale, cărți sau programe software vândute în ambalaje de protecție dacă consumatorul a despachetat ambalajul,
 10. j) în cazul vânzării de publicații periodice, cu excepția vânzărilor în baza unui abonament și vânzarea de cărți, care nu sunt furnizate în copertă de protecție,
 11. k) în cazul furnizării serviciilor de cazare, în alt scop decât cazarea, transportul de mărfuri, închirierea de autoturisme, furnizarea de servicii de catering sau prestarea de servicii aferente activităților de agrement și în baza cărora Vânzătorul se obligă să furnizeze astfel de servicii la timpul convenit sau în termenul convenit,
 12. l) în cazul furnizării de conținut electronic, în alt mod decât pe un material tangibil, dacă furnizarea acestuia a început cu acordul expres al consumatorului și consumatorul a declarat că a fost înștiințat în mod corespunzător că își pierde dreptul de retragere din contract prin exprimarea acestui consimțământ.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din contract în termenul menționat, pentru grăbirea soluționării retragerii recomandăm să livreze mărfurile pe adresa Vânzătorului împreună cu scrisoarea de însoțire, cu un eventual motiv de retragere (nu este necesar), cu numărul documentului de achiziție și numărul de cont bancar cu mențiunea dacă suma va fi achitată în numerar sau dacă va fi cheltuită pentru următoarea achiziție.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă se retrage din contract, va suporta costurile de returnare a mărfii către Vânzător și, dacă se retrage din contractul de la distanță, costul returnării mărfurilor, care prin natura lor nu pot fi returnate prin poștă.

Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, dacă împreună cu mărfuri sunt furnizate și cadouri, acordul de donație dintre Vânzător și Cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care se exercită dreptul de retragere din contract al consumatorului, acordul de donație își pierde valabilitatea și Cumpărătorul este obligat să returneze împreună cu mărfurile și cadourile oferite împreună cu acestea. Dacă nu sunt returnate, aceste valori vor fi percepute ca o îmbogățire nedreaptă a Cumpărătorului.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de mai sus pentru returnarea mărfurilor, Cumpărătorul are dreptul la restituirea sumelor plătite pentru mărfurile returnate, care vor fi returnate Cumpărătorului în cel mult 14 zile de la retragerea din contract. Vânzătorul este obligat să returneze Cumpărătorului prețul de cumpărare pentru mărfuri, în același mod, pe care Cumpărătorul l-a folosit la plata sa, cu excepția cazului, în care este a convenit cu Cumpărătorul un alt mod de returnare, fără să i se rețină Cumpărătorului alte taxe în acest sens.

Retragere din contract de către Cumpărătorul care este o persoană juridică

În cazul în care Cumpărătorul este o persoană juridică, i se poate oferi o retragere substitutivă din contractul de vânzare - cumpărare, în funcție de starea bunurilor returnate, de garanția pierdută și de prețul curent al mărfurilor returnate. Starea mărfii este evaluată de Vânzător. În cazul în care nu se convin condițiile acceptabile pentru ambele părți, mărfurile vor fi returnate pe cheltuiala Vânzătorului. Vânzătorul are dreptul să perceapă Cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.

În scopul protejării drepturilor Cumpărătorului, dacă Cumpărătorul este o persoană juridică și va solicita returnarea banilor plătiți în plus pentru factura rectificativă direct la magazin, suma aferentă va fi plătită numai persoanelor autorizate să acționeze în numele persoanei juridice în cauză, adică organului statutar sau unei persoane, care prezintă o procură certificată oficial.

Formularul de retragere din contract poate fi descărcat de aici.

VIII.  Condiții de plată

Vânzătorul acceptă următoarele condiții de plată:

 1. plata în numerar de până la 5000 LEI în cazul persoanelor juridice și până la 10000 LEI în cazul persoanelor fizice la preluarea mărfurilor la punctul de ridicare,
 2. plata în avans prin transfer bancar,
 3. plata prin intermediul terminalului de plată atunci când mărfurile sunt preluate la punctul de preluare (cu cardul bancar),
 4. plata prin intermediul platformei bancare (online cu cardul),
 5. plata în numerar la livrare, până la 5000 LEI în cazul persoanelor juridice și până la 10000 LEI în cazul persoanelor fizice (numerarul este preluat de la client de către transportator),

Mărfurile rămân în proprietatea Vânzătorului până la plata integrală și preluare, iar riscul de deteriorare a bunurilor se transmite prin preluarea mărfurilor de către Cumpărător.

Informațiile de facturare ale Cumpărătorului nu pot fi modificate retroactiv după plasarea unei comenzi.

 1. Factura

Fiecare pachet conține, pe lângă mărfuri, și un aviz de însoțire. Avizul de însoțire nu servește ca document fiscal. Livrăm factura fiscală în format electronic în termen de 14 zile de la primirea plății. Factura este atașată în e-mail, prin care vă informăm că plata pentru mărfuri a fost primită.

 1. Condiții de livrare

Preluare personală:

Mărfurile pot fi preluate doar de Cumpărător. Această persoană trebuie să fie identificată corespunzător prin prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului valabil.

Trimitere prin serviciul de curierat - România:

Mărfurile pot fi trimise Cumpărătorului prin servicii de curierat. Modurile individuale de transport sunt oferite în funcție de disponibilitatea actuală a serviciilor individuale și luând în considerare capacitatea și aria de acoperire. În caz de forță majoră sau cădere a sistemului informațional Sense4Fit, nu răspunde pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor. Prețul transportului se face pe baza listei de prețuri curente din ziua comenzii.

Cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu transportatorul imediat starea expedierii (numărul de pachete, integritatea benzii cu sigla companiei, deteriorarea cutiei) conform notei de livrare anexate. Dacă se constată deteriorări ale expedierii, Cumpărătorul este obligat să întocmească o constatare împreună cu reprezentantul transportatorului cu privire la întinderea și natura prejudiciului. În baza acestei constatări, Cumpărătorul poate refuza ulterior să preia mărfurile livrate, care nu sunt conforme cu contractul de vânzare - cumpărare, să refuze preluarea mărfii cu defect sau să confirme livrarea mărfurilor cu defecte și, ulterior, să depună o reclamație privind defectele mărfurilor la Vânzător. În cazul în care Cumpărătorul constată deteriorări sau alte nereguli după primirea expedierii, acesta este obligat să contacteze imediat vânzătorul. În cazul în care nu face acest lucru, va avea dreptul la reclamarea defectului numai dacă poate dovedi că mărfurile aveau defect deja la momentul preluării lor.

O expediere incompletă sau deteriorată trebuie să fie semnalată imediat prin e-mail la shop@sense4fit.com, să întocmească raportul de daune cu transportatorul și să-l trimită fără întârzieri nejustificate prin e-mail sau prin curier către Vânzător. Reclamațiile ulterioare pentru expediere incompletă sau de daune exterioare aduse expedierii nu îl privează pe Cumpărător de dreptul de a face reclamație, ci oferă Vânzătorului posibilitatea de a demonstra că nu este un litigiu referitor la contractul de vânzare - cumpărare.

 1. Condiții de garanție

Condițiile de garanție pentru mărfuri sunt reglementate de Politica de garanție și retur a Vânzătorului și de legislația în vigoare. Documentul de achiziție servește ca și certificat de garanție.

XII. Dispoziții finale

Conform legii privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor, consumatorul are dreptul să contacteze Vânzătorul cu o cerere de remediere dacă nu este mulțumit de modul în care Vânzătorul i-a soluționat reclamația sau dacă consideră că Vânzătorul i-a încălcat drepturile.

Consumatorul are dreptul să înainteze o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiului unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, dacă Vânzătorul a respins cererea sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii.

Link către platforma SAL (soluționarea alternativă a litigiilor) prin intermediul căreia consumatorul Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale fără o notificare prealabilă.